Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flekkerøy skole
Sildenestangen 50
4625 FLEKKERØY
Org.nr 874598542
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Flekkerøy skole Kristiansand kommune Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,1 2 786,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,7 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 445
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,3 51,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,6
Lærertimer som gis til undervisning 18 275 1 779 179
Undervisningstimer totalt per elev 44 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no