Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flekkerøy skole
Sildenestangen 50
4625 FLEKKERØY
Org.nr 874598542
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Flekkerøy skole Kristiansand kommune Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,1 55 634,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,7 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 8 423
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,3 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 18 275 35 211 287
Undervisningstimer totalt per elev 44 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no