Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flekkerøy skole
Sildenestangen 50
4625 FLEKKERØY
Org.nr 874598542
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 275
Undervisningstimer totalt per elev 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no