Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flekkerøy skole
Sildenestangen 50
4625 FLEKKERØY
Org.nr 874598542
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Flekkerøy skole Kristiansand kommune Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 27,6 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,0 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,2 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 17 875 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 43 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no