Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flekkerøy skole
Sildenestangen 50
4625 FLEKKERØY
Org.nr 874598542
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 27,6
Antall elever per årsverk til undervisning 17,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 17 875
Undervisningstimer totalt per elev 43
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no