Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flekkerøy skole
Sildenestangen 50
4625 FLEKKERØY
Org.nr 874598542
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 22,0
Antall elever per årsverk til undervisning 19,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 225
Undervisningstimer totalt per elev 37
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no