Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flekkerøy skole
Sildenestangen 50
4625 FLEKKERØY
Org.nr 874598542
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 27,6 28,1 32,9 30,6
Antall elever per årsverk til undervisning 19,9 17,3 16,7 16,0 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,7 105,0 104,3 95,6 78,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3 14,4 14,0 13,2 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,8 17,2 16,8 16,1 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,9 20,2 19,5 19,3 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,1 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 225 17 875 18 275 19 233 20 657
Undervisningstimer totalt per elev 37 43 44 46 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no