Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flekkefjord ungdomsskole
Tunveien 16
4405
Org.nr 974614103
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,0 39,8 43,1 36,1 35,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 9,9 10,5 11,6 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,4 114,2 103,3 81,6 67,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 6,9 7,8 11,4 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 13,4 14,1 15,7 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 16,6 16,3 17,3 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 84,5 94,2 96,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 306 20 634 21 854 19 002 18 339
Undervisningstimer totalt per elev 61 66 63 57 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no