Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flekke skule
Hauglandsvegen 50
6968 FLEKKE
Org.nr 975276481
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fjaler kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,1 4,4 4,9 5,6 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 8,2 7,3 6,7 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 175,0 47,1 58,3 58,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 4,5 14,3 10,7 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 8,2 7,3 6,8 6,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,6 8,7 8,5 8,1 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,4 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,9 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 954 3 171 3 369 3 876 4 270
Undervisningstimer totalt per elev 92 91 102 111 119
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no