Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flatraket skule
6717 FLATRAKET
Org.nr 975276856
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Selje kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 5,1 4,8 4,7 4,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 11,0 9,3 9,4 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,4 49,0 23,1 22,5 22,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 19,3 35,4 37,6 40,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 11,0 9,4 9,4 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 12,6 10,3 10,4 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 79,3 88,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 421 3 220 3 106 3 163 2 678
Undervisningstimer totalt per elev 76 67 80 79 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no