Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flatene skule
Flatene 50
6814 FØRDE
Org.nr 979951027
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sunnfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,3 19,3 20,1 19,7 20,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 13,7 13,4 13,0 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 127,8 106,7 123,2 96,3 93,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 11,6 9,8 12,3 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,4 13,2 12,8 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 15,1 15,4 14,9 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,2 95,4 94,4 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 11 815 12 839 13 523 13 310 13 823
Undervisningstimer totalt per elev 55 54 55 57 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no