Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flatene skule
Flatene 50
6814 FØRDE
Org.nr 979951027
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Førde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 17,3 19,3 20,1 19,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 13,6 13,7 13,4 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,5 127,8 106,7 123,2 96,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 9,8 11,6 9,8 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 13,3 13,4 13,2 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 15,5 15,1 15,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,2 95,4 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 12 284 11 815 12 839 13 523 13 310
Undervisningstimer totalt per elev 61 55 54 55 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no