Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flatdal skule
Flatdalsvegen 1135
3841 FLATDAL
Org.nr 875278622
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Seljord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 7,7 8,3 9,4 8,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,1 9,0 7,4 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,6 49,6 81,5 31,4 31,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 14,9 9,7 22,0 23,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 8,2 9,1 7,4 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 10,4 10,9 9,4 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,4 92,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 501 5 240 5 432 6 547 5 919
Undervisningstimer totalt per elev 87 92 82 101 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no