Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flatbygdi skule
Skulevegen 12
6893 VIK I SOGN
Org.nr 975272117
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,3 23,4 22,8 25,9 26,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,2 11,5 11,6 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 169,6 91,2 103,4 90,1 144,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 11,1 10,4 10,9 6,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,1 12,8 14,1 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 13,6 13,4 11,6 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,8 18,1 16,7 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 536 15 007 15 084 15 535 17 228
Undervisningstimer totalt per elev 63 63 62 61 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no