Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flatanger kommune
Kommunenr 5049
Alle grunnskoler med adresse i Flatanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 12,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 8 042
Undervisningstimer totalt per elev 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no