Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flatanger kommune
Kommunenr 5049
Alle grunnskoler med adresse i Flatanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,9 11,2 11,5 11,7 12,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 6,9 6,8 8,6 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,7 55,4 35,1 42,9 57,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 11,6 17,6 18,2 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 7,4 7,4 8,5 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,2 8,6 7,7 11,9 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,8 8,8 8,6 11,6 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,0 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2 10,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,4 85,9 87,8 72,6 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 8 820 7 397 7 399 7 532 8 042
Undervisningstimer totalt per elev 118 103 104 83 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no