Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flatanger kommune
Kommunenr 5049
Alle grunnskoler med adresse i Flatanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Flatanger kommune 19,0 17,1 16,5 11,7 12,5
Trøndelag fylke 5 262,2 5 284,3
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Flatanger kommune 6,4 6,3 6,4 8,6 7,9
Trøndelag fylke 11,5 11,5
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Flatanger kommune 3 2 3 2 2
Trøndelag fylke 860 848
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Flatanger kommune 43,1 49,3 32,9 42,9 57,8
Trøndelag fylke 63,3 64,4
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Flatanger kommune 13,7 12,1 17,8 18,2 12,3
Trøndelag fylke 16,3 16,0
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Flatanger kommune 6,5 6,9 7,1 8,5 8,4
Trøndelag fylke 12,3 12,4
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Flatanger kommune 9,2 8,2 7,8 11,9 9,5
Trøndelag fylke 14,0 14,0
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Flatanger kommune 8,9 8,4 8,5 11,6 10,0
Trøndelag fylke 15,9 15,8
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Flatanger kommune 12,3 14,4
Trøndelag fylke 14,2 13,9
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Flatanger kommune 7,0 7,0
Trøndelag fylke 16,5 16,6
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Flatanger kommune 16,2 10,3
Trøndelag fylke 17,9 17,5
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Flatanger kommune 87,5 90,9 89,5 72,6 93,9
Trøndelag fylke 96,6 97,0
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Flatanger kommune 12 396 11 443 10 770 7 532 8 042
Trøndelag fylke 3 368 389 3 374 619
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Flatanger kommune 111 112 111 83 90
Trøndelag fylke 62 62
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no