Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flatanger kommune
Kommunenr 5049
Alle grunnskoler med adresse i Flatanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,0 17,1 16,5 11,7 12,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4 6,3 6,4 8,6 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,1 49,3 32,9 42,9 57,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 12,1 17,8 18,2 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 6,9 7,1 8,5 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,2 8,2 7,8 11,9 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 8,4 8,5 11,6 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,0 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2 10,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,5 90,9 89,5 72,6 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 12 396 11 443 10 770 7 532 8 042
Undervisningstimer totalt per elev 111 112 111 83 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no