Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flatåsen skole
Øvre Flatåsveg 59
7079 FLATÅSEN
Org.nr 975299171
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 57,8 56,0 56,4 60,0 62,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 15,5 15,3 15,0 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 6 9 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 127,3 215,3 139,9 91,4 59,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 6,4 10,0 14,6 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 18,0 17,4 16,3 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 15,2 15,7 17,1 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,7 18,5 19,4 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,1 96,5 99,8 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 37 460 35 239 36 827 37 987 39 545
Undervisningstimer totalt per elev 49 46 46 47 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no