Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flatåsen skole
Øvre Flatåsveg 59
7079 FLATÅSEN
Org.nr 975299171
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 56,0 56,4 60,0 62,6 62,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,3 15,0 15,0 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 9 14 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 215,3 139,9 91,4 59,6 96,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4 10,0 14,6 22,3 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,0 17,4 16,3 15,9 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 15,7 17,1 17,8 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 18,5 19,4 18,4 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 96,5 99,8 99,7 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 35 239 36 827 37 987 39 545 40 689
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 47 48 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no