Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flaktveit skole
Flaktveitsvingane 17
5135 FLAKTVEIT
Org.nr 974738740
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,4 27,9 29,9 26,4 29,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,8 16,3 14,2 15,3 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,9 97,7 113,3 96,0 71,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 14,1 10,8 14,2 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 16,7 14,2 15,3 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 18,4 16,9 17,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,1 100,0 89,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 044 17 455 19 215 17 459 20 300
Undervisningstimer totalt per elev 44 45 52 48 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no