Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flaktveit skole
Flaktveitsvingane 17
5135 FLAKTVEIT
Org.nr 974738740
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,1 28,4 27,9 29,9 26,4
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 16,8 16,3 14,2 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 157,7 110,9 97,7 113,3 96,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 12,3 14,1 10,8 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 16,9 16,7 14,2 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 18,4 18,4 16,9 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 272 17 044 17 455 19 215 17 459
Undervisningstimer totalt per elev 43 44 45 52 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no