Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flakstad kommune
Kommunenr 1859
Alle grunnskoler med adresse i Flakstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,0 24,3 24,4 21,9 17,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 6,1 6,3 5,8 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,0 75,1 59,8 49,8 87,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 7,6 9,8 10,9 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,7 6,8 6,5 7,0 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,7 7,2 8,2 6,2 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 8,4 9,1 9,0 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,3 90,2 97,3 86,4 92,4
Lærertimer som gis til undervisning 16 519 15 959 16 161 14 393 11 923
Undervisningstimer totalt per elev 107 115 113 121 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no