Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flakstad kommune
Kommunenr 1859
Alle grunnskoler med adresse i Flakstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,3 24,4 21,9 17,4 17,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,1 6,3 5,8 7,0 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,1 59,8 49,8 87,3 72,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 9,8 10,9 7,7 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,8 6,5 7,0 7,7 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,2 8,2 6,2 8,3 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,4 9,1 9,0 8,6 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,9 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,6 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,3 14,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,2 97,3 86,4 92,4 83,8
Lærertimer som gis til undervisning 15 959 16 161 14 393 11 923 11 639
Undervisningstimer totalt per elev 115 113 121 102 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no