Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flåtestad skole
Harriet Backers Vei 15
1415 OPPEGÅRD
Org.nr 985548277
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,3 26,1 30,3 28,8 28,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 16,1 12,9 13,2 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 270,3 280,5 266,4 281,4 272,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,5 4,9 4,2 4,1 4,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,0 21,5 17,2 17,6 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,6 25,5 19,1 19,4 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,7 98,0 100,0 99,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 912 14 591 17 305 16 443 16 380
Undervisningstimer totalt per elev 46 41 51 50 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no