Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flåtestad skole
Harriet Backers Vei 15
1415 OPPEGÅRD
Org.nr 985548277
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nordre Follo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,1 30,3 28,8 28,9 27,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 12,9 13,2 12,9 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 280,5 266,4 281,4 272,9 255,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9 4,2 4,1 4,1 4,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 21,5 17,2 17,6 17,2 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,5 19,1 19,4 18,9 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 100,0 99,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 591 17 305 16 443 16 380 15 370
Undervisningstimer totalt per elev 41 51 50 51 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no