Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flåm skule
Flåmsdalsvegen 73
5743 FLÅM
Org.nr 875276212
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Aurland kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Flåm skule 5,6 5,7 5,5 5,3 5,1
Aurland kommune 26,5 26,2 24,5 25,0 23,0
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Flåm skule 6,0 5,6 6,0 7,3 7,0
Aurland kommune 8,2 7,8 8,2 8,1 8,5
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Flåm skule 1 1 0 0 0
Aurland kommune 2 3 3 2 3
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Flåm skule 34,4 24,0 61,7 66,7 67,4
Aurland kommune 76,0 60,3 62,6 73,5 66,4
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Flåm skule 16,0 21,9 8,5 9,0 8,5
Aurland kommune 9,1 11,2 11,3 9,4 11,1
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Flåm skule 6,1 6,0 6,2 7,5 7,3
Aurland kommune 7,9 8,0 8,6 9,0 8,9
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Flåm skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aurland kommune 11,9 10,2 10,5 9,3 11,2
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Flåm skule 6,9 6,9 6,2 7,5 7,3
Aurland kommune 10,3 10,4 11,0 10,9 11,2
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Flåm skule 6,3 8,1
Aurland kommune 8,4 9,0
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Flåm skule 9,1 6,5
Aurland kommune 11,5 11,3
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Flåm skule 0,0 0,0
Aurland kommune 13,8 13,7
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Flåm skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Aurland kommune 100,0 100,0 97,3 98,2 98,6
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Flåm skule 3 837 3 970 3 600 3 272 3 080
Aurland kommune 16 051 16 180 15 141 15 134 14 167
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Flåm skule 124 132 124 102 106
Aurland kommune 87 92 87 88 83
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no