Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flåm skule
Flåmsdalsvegen 73
5743 FLÅM
Org.nr 875276212
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Aurland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 5,7 5,5 5,3 5,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 5,6 6,0 7,3 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,4 24,0 61,7 66,7 67,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 21,9 8,5 9,0 8,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1 6,0 6,2 7,5 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,9 6,9 6,2 7,5 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,3 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,1 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 837 3 970 3 600 3 272 3 080
Undervisningstimer totalt per elev 124 132 124 102 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no