Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flå skole
Sentrumsvegen 33
3539 FLÅ
Org.nr 975284735
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Flå kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 13,6 15,9 14,5 15,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 9,3 10,4 11,3 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,4 25,5 53,4 49,0 42,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,8 30,3 14,1 17,6 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,3 11,1 11,2 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 8,5 12,8 15,6 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 11,5 13,8 16,2 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,2 98,6 99,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 795 8 024 8 132 7 922 8 835
Undervisningstimer totalt per elev 76 76 68 63 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no