Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flå skole og Barnehage - Avd skole
Ler
7234 LER
Org.nr 974559528
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Melhus kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,3 10,5 9,2 11,7 15,6
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 14,6 17,3 13,6 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 107,1 104,5 58,6 69,9 57,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 12,8 25,8 17,6 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 14,6 17,7 13,8 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 17,9 20,1 19,1 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 93,4 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 6 541 7 082 5 985 7 827 10 373
Undervisningstimer totalt per elev 43 51 43 54 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no