Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjuk Oppvekstsenter - Avd skole
Skåningsrudvegen 30
1925 BLAKER
Org.nr 875272772
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sørum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,7 8,6 8,6 8,8 9,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 15,2 15,5 15,5 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,6 68,3 53,4 54,9 73,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,4 20,9 26,9 26,4 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 15,3 15,8 15,8 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 16,8 17,1 17,3 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,3 86,9 92,8 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 811 6 010 5 934 6 105 6 391
Undervisningstimer totalt per elev 51 49 48 48 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no