Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjordtun skole
Breidablikk
9610 RYPEFJORD
Org.nr 875279912
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,8 29,8 30,6 31,1 31,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 9,3 9,0 9,3 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,6 41,3 41,0 42,7 42,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3 19,8 19,2 18,9 18,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,6 10,1 10,4 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 9,3 9,3 9,6 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 13,4 12,1 12,3 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 491 18 486 19 036 19 256 19 085
Undervisningstimer totalt per elev 69 76 79 77 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no