Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjordtun Oppvekstsenter - Avd skule
Torsnes 17
6899 BALESTRAND
Org.nr 975276104
Offentlig skole
Grunnskole
1.-2. trinn
Skoleeier: Balestrand kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,0 1,0 1,9 1,0
Antall elever per årsverk til undervisning 3,1 3,3 2,6 5,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,0 3,0 2,5 4,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,3 3,0 2,5 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 712 684 1 397 741
Undervisningstimer totalt per elev 237 228 279 148
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no