Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjone skule (utgått)
3855 TREUNGEN
Org.nr 975278700
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Nissedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 3,5
Antall elever per årsverk til undervisning 3,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,8
Lærertimer som gis til undervisning 2 413
Undervisningstimer totalt per elev 219
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no