Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjone skule (utgått)
3855 TREUNGEN
Org.nr 975278700
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Nissedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Fjone skule (utgått) 3,8 2,8 3,5
Nissedal kommune 24,9 25,2 25,1 21,3 26,2
Telemark fylke (utgått) 1 846,7 1 864,4 1 877,4 1 886,5 1 875,9
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Fjone skule (utgått) 3,4 4,1 3,4
Nissedal kommune 7,3 7,1 7,9 9,8 8,7
Telemark fylke (utgått) 11,7 11,5 11,4 11,3 11,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Fjone skule (utgått) 0 0 0
Nissedal kommune 2 2 2 3 4
Telemark fylke (utgått) 214 228 253 274 281
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Fjone skule (utgått) 41,9 57,9 40,7
Nissedal kommune 62,5 102,5 81,6 56,8 53,2
Telemark fylke (utgått) 89,7 84,1 75,5 69,3 66,8
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Fjone skule (utgått) 8,2 6,8 7,6
Nissedal kommune 10,0 6,4 8,5 14,8 13,9
Telemark fylke (utgått) 11,6 12,2 13,5 14,5 15,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Fjone skule (utgått) 3,5 5,0 3,4
Nissedal kommune 7,6 8,5 8,2 9,3 9,0
Telemark fylke (utgått) 12,7 12,3 12,2 12,1 11,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Fjone skule (utgått) 0,0 0,0 0,0
Nissedal kommune 8,8 6,8 9,7 11,4 11,1
Telemark fylke (utgått) 13,4 13,7 13,7 13,5 13,6
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Fjone skule (utgått) 4,6 7,0 4,5
Nissedal kommune 9,1 8,7 9,6 11,7 14,2
Telemark fylke (utgått) 16,5 16,2 16,6 16,2 15,7
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Fjone skule (utgått)
Nissedal kommune 10,4 11,2
Telemark fylke (utgått) 14,7 13,7
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Fjone skule (utgått)
Nissedal kommune 13,0 15,2
Telemark fylke (utgått) 16,4 16,5
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Fjone skule (utgått)
Nissedal kommune 12,3 19,3
Telemark fylke (utgått) 17,9 17,7
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Fjone skule (utgått) 81,5 100,0 74,8
Nissedal kommune 83,0 91,8 85,4 91,2 85,8
Telemark fylke (utgått) 97,4 97,4 97,2 97,1 98,0
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Fjone skule (utgått) 2 804 2 014 2 413
Nissedal kommune 15 149 16 483 15 780 14 194 15 974
Telemark fylke (utgått) 1 162 789 1 180 750 1 191 181 1 194 802 1 197 031
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Fjone skule (utgått) 216 183 219
Nissedal kommune 98 100 91 79 82
Telemark fylke (utgått) 61 62 62 63 64
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no