Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjone skule (utgått)
3855 TREUNGEN
Org.nr 975278700
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Nissedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,8 2,8 3,5
Antall elever per årsverk til undervisning 3,4 4,1 3,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,9 57,9 40,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 6,8 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,5 5,0 3,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,6 7,0 4,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,5 100,0 74,8
Lærertimer som gis til undervisning 2 804 2 014 2 413
Undervisningstimer totalt per elev 216 183 219
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no