Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjerdum skole
Østringsvegen 106a
2651 ØSTRE GAUSDAL
Org.nr 975274187
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gausdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,6 20,5 24,1 21,9 20,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,4 9,5 10,5 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 1 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,6 121,6 59,8 50,6 37,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,7 6,5 14,3 18,8 25,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 8,5 10,3 11,4 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 10,3 11,3 13,1 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,9 100,0 100,0 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 13 317 14 448 16 168 14 725 13 370
Undervisningstimer totalt per elev 87 89 78 71 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no