Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjellstrand skole
Persilengveien 5
1458 FJELLSTRAND
Org.nr 975272877
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 14,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 9 710
Undervisningstimer totalt per elev 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no