Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjellstrand skole
Persilengveien 5
1458 FJELLSTRAND
Org.nr 975272877
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Fjellstrand skole 12,4 12,0 14,1 14,9 14,6
Nesodden kommune 183,6 187,0 191,6 200,5 211,6
Akershus fylke 6 135,3 6 205,3 6 340,7 6 549,3 6 765,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Fjellstrand skole 11,4 12,1 10,7 11,6 13,0
Nesodden kommune 14,2 14,0 13,8 13,5 12,9
Akershus fylke 14,1 14,0 13,9 13,7 13,4
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Fjellstrand skole 2 2 2 2 2
Nesodden kommune 30 38 30 32 31
Akershus fylke 801 841 835 877 930
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Fjellstrand skole 59,1 72,3 79,2 100,0 106,3
Nesodden kommune 75,9 60,8 77,6 75,3 76,3
Akershus fylke 95,4 91,9 94,1 90,9 86,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Fjellstrand skole 18,2 15,3 12,6 10,8 11,0
Nesodden kommune 16,5 20,3 15,4 15,7 14,7
Akershus fylke 13,1 13,6 13,2 13,4 13,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Fjellstrand skole 11,2 11,9 10,7 11,5 12,9
Nesodden kommune 14,8 14,8 14,3 14,5 13,7
Akershus fylke 15,3 15,2 15,2 14,6 14,3
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Fjellstrand skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nesodden kommune 17,3 16,4 17,2 15,8 15,2
Akershus fylke 15,5 15,5 15,7 15,8 15,6
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Fjellstrand skole 13,4 13,9 13,2 13,3 17,5
Nesodden kommune 18,9 18,0 19,0 18,3 17,3
Akershus fylke 18,8 18,6 18,7 18,4 17,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Fjellstrand skole 18,3
Nesodden kommune 16,7
Akershus fylke 15,9
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Fjellstrand skole 16,5
Nesodden kommune 17,1
Akershus fylke 18,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Fjellstrand skole 0,0
Nesodden kommune 18,2
Akershus fylke 19,6
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Fjellstrand skole 100,0 100,0 100,0 100,0 94,2
Nesodden kommune 97,7 94,6 97,7 97,7 92,4
Akershus fylke 94,7 93,6 94,3 94,3 93,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Fjellstrand skole 8 669 8 164 9 766 10 242 9 710
Nesodden kommune 115 473 117 561 118 696 124 736 130 869
Akershus fylke 3 860 882 3 935 031 4 010 547 4 158 933 4 293 459
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Fjellstrand skole 65 61 69 64 57
Nesodden kommune 50 51 52 52 55
Akershus fylke 51 51 51 52 53
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no