Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjellstrand skole
Persilengveien 5
1458 FJELLSTRAND
Org.nr 975272877
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,0 14,1 14,9 14,6 14,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 10,7 11,6 13,0 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,3 79,2 100,0 106,3 106,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 12,6 10,8 11,0 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 10,7 11,5 12,9 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 13,2 13,3 17,5 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 164 9 766 10 242 9 710 9 348
Undervisningstimer totalt per elev 61 69 64 57 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no