Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjellsrud skole
Marcus Thranes Vei 83
1472 FJELLHAMAR
Org.nr 975272648
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,6 29,0 29,6 40,9 43,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 14,8 13,3 9,7 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 8 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,6 41,2 43,4 110,5 204,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,7 28,1 25,6 7,7 3,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,9 19,7 17,8 13,0 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,6 21,0 23,7 21,1 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,1 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 95,6 98,5 71,5 70,7
Lærertimer som gis til undervisning 16 238 14 925 16 231 23 418 25 812
Undervisningstimer totalt per elev 46 44 49 67 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no