Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjellsrud skole
Marcus Thranes Vei 83
1472 FJELLHAMAR
Org.nr 975272648
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,8 30,6 29,0 29,6 40,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 14,2 14,8 13,3 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 8 8 8 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,4 46,6 41,2 43,4 110,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 24,7 28,1 25,6 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,1 18,9 19,7 17,8 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 22,6 21,0 23,7 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 98,0 95,6 98,5 71,5
Lærertimer som gis til undervisning 15 858 16 238 14 925 16 231 23 418
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 44 49 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no