Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjellsdalen skole
Fjellsdalen 15
5155 BØNES
Org.nr 976654773
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,9 26,2 27,6 26,3 29,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 17,7 17,5 17,6 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 169,8 124,0 151,6 130,8 183,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 12,9 10,1 12,1 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,6 17,6 17,6 17,6 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 19,5 19,5 20,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 548 17 474 17 947 17 483 19 277
Undervisningstimer totalt per elev 45 42 42 42 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no