Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjellheimen Leirskole
2440 ENGERDAL
Org.nr 976640616
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Engerdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Fjellheimen Leirskole
Engerdal kommune 22,1 19,1 20,7 22,3 21,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Fjellheimen Leirskole
Engerdal kommune 8,4 9,9 8,8 7,6 7,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Fjellheimen Leirskole
Engerdal kommune 4 6 6 8 5
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Fjellheimen Leirskole
Engerdal kommune 45,1 27,8 28,5 20,3 29,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Fjellheimen Leirskole
Engerdal kommune 17,0 31,0 27,6 34,1 23,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Fjellheimen Leirskole
Engerdal kommune 8,7 10,2 10,6 8,3 9,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Fjellheimen Leirskole
Engerdal kommune 10,6 12,6 9,2 9,1 8,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Fjellheimen Leirskole
Engerdal kommune 12,7 25,8 15,2 14,9 12,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Fjellheimen Leirskole
Engerdal kommune 11,1 12,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Fjellheimen Leirskole
Engerdal kommune 13,8 12,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Fjellheimen Leirskole
Engerdal kommune 20,5 13,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Fjellheimen Leirskole
Engerdal kommune 79,8 82,7 69,7 66,0 92,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Fjellheimen Leirskole
Engerdal kommune 14 271 11 849 13 069 14 322 13 228
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Fjellheimen Leirskole
Engerdal kommune 84 72 80 93 92
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no