Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjellhamar skole
Fjellhamarveien 55
1472 FJELLHAMAR
Org.nr 975272605
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 54,3 57,8 59,7 34,6 37,1
Antall elever per årsverk til undervisning 19,1 17,7 17,7 17,3 15,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 9 8 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,4 97,9 114,4 103,5 175,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 15,5 13,3 14,8 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,0 17,6 17,8 17,3 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,8 20,4 20,3 20,8 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,6 88,2 94,8 93,6 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 33 930 36 635 37 824 22 644 24 482
Undervisningstimer totalt per elev 39 42 42 43 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no