Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjellfoten skole
Fjellfotvegen 17
2150 ÅRNES
Org.nr 975295052
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,1 11,3 11,1 10,5 10,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 13,9 14,0 14,7 16,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,1 56,2 61,2 61,3 74,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8 22,0 20,9 21,9 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 13,9 14,0 14,8 16,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 15,3 14,9 16,1 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,3 90,0 88,7 93,8 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 361 7 449 7 514 7 085 7 005
Undervisningstimer totalt per elev 57 53 53 50 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no