Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjelldal barneskole (UTGÅTT)
Fjelldal 50
9441 FJELLDAL
Org.nr 974592762
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 3,9 4,0 5,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 9,6 10,2 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,8 42,0 45,0 56,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 22,8 19,9 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 9,2 9,8 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 10,8 11,6 10,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 80,3 100,0 87,1
Lærertimer som gis til undervisning 2 859 2 859 2 623 3 162
Undervisningstimer totalt per elev 71 77 73 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no