Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjell ungdomsskule
Bjørkestølen 41
5353 STRAUME
Org.nr 975287629
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fjell kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Fjell ungdomsskule 49,9 56,7 56,2 61,7 58,9
Fjell kommune 305,5 322,5 330,9 334,1 318,1
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Fjell ungdomsskule 9,8 9,6 10,5 10,0 9,3
Fjell kommune 11,9 11,5 11,0 11,1 11,3
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Fjell ungdomsskule 7 8 7 7 7
Fjell kommune 55 51 54 56 57
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Fjell ungdomsskule 64,0 60,5 74,8 67,6 67,9
Fjell kommune 58,8 63,1 60,5 57,9 56,1
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Fjell ungdomsskule 13,3 13,7 12,3 12,1 11,7
Fjell kommune 17,9 15,9 16,2 16,9 18,0
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Fjell ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fjell kommune 13,5 12,7 12,6 12,4 13,0
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Fjell ungdomsskule 13,1 12,8 14,0 13,3 12,3
Fjell kommune 12,8 12,7 11,6 12,3 11,8
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Fjell ungdomsskule 19,8 15,9 18,6 16,9 14,3
Fjell kommune 16,6 15,5 15,2 15,3 15,4
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Fjell ungdomsskule 0,0
Fjell kommune 14,7
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Fjell ungdomsskule 0,0
Fjell kommune 17,4
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Fjell ungdomsskule 14,3
Fjell kommune 14,6
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Fjell ungdomsskule 100,0 100,0 95,3 98,1 99,9
Fjell kommune 99,4 99,2 98,1 98,9 99,1
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Fjell ungdomsskule 28 424 32 034 32 205 33 192 33 098
Fjell kommune 192 011 201 259 210 398 209 589 201 955
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Fjell ungdomsskule 67 68 62 66 71
Fjell kommune 60 62 65 64 63
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no