Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjell ungdomsskule
Bjørkestølen 41
5353 STRAUME
Org.nr 975287629
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 56,7 56,2 61,7 58,9 53,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 10,5 10,0 9,3 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 7 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,5 74,8 67,6 67,9 75,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 12,3 12,1 11,7 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 14,0 13,3 12,3 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 18,6 16,9 14,3 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,3 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,3 98,1 99,9 99,8
Lærertimer som gis til undervisning 32 034 32 205 33 192 33 098 29 492
Undervisningstimer totalt per elev 68 62 66 71 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no