Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjell ungdomsskule
Bjørkestølen 41
5353 STRAUME
Org.nr 975287629
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fjell kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 49,9 56,7 56,2 61,7 58,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,6 10,5 10,0 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 8 7 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,0 60,5 74,8 67,6 67,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 13,7 12,3 12,1 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 12,8 14,0 13,3 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 15,9 18,6 16,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,3 98,1 99,9
Lærertimer som gis til undervisning 28 424 32 034 32 205 33 192 33 098
Undervisningstimer totalt per elev 67 68 62 66 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no