Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjell skole
Lauritz Hervigs Vei 20
3035 DRAMMEN
Org.nr 975290344
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,6 42,5 45,5 38,8 46,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,9 14,6 16,7 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 10 11 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,4 134,7 58,5 53,0 77,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 10,4 22,2 27,4 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 15,9 14,8 16,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 17,3 17,3 18,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 94,9 88,3 88,5 84,2
Lærertimer som gis til undervisning 27 875 27 611 29 939 24 951 31 274
Undervisningstimer totalt per elev 48 46 51 44 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no