Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjell kommune
Kommunenr 1246
Alle grunnskoler med adresse i Fjell kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 334,0 347,3 358,5 362,8 348,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,9 11,2 11,4 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 60 65 60 62 65
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,6 55,8 60,1 58,9 55,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,9 18,7 16,7 17,0 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,0 12,8 12,5 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 13,8 12,5 13,3 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 16,2 15,7 15,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 98,8 97,8 98,8 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 209 538 216 488 227 708 227 630 221 610
Undervisningstimer totalt per elev 58 60 63 62 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no