Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjeldmora skole
Peter Skredders Veg 34
2312 OTTESTAD
Org.nr 973677802
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,3 8,0 6,0 7,4 7,4
Antall elever per årsverk til undervisning 0,9 0,0 1,5 1,2 1,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 1,7 0,0 0,0 5,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,1 0,0 2,6 1,2 1,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1,2 0,0 2,0 1,6 1,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 1,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,8 100,0 100,0 82,0 81,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 463 5 473 4 058 4 905 4 868
Undervisningstimer totalt per elev 744 0 451 545 406
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no