Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjaler ungdomsskule
Nikka Vonens Veg 36
6963 DALE I SUNNFJORD
Org.nr 975276449
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fjaler kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,9 9,4 10,3 11,2 11,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 10,0 9,7 9,6 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,6 87,0 95,9 63,5 65,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 10,6 9,5 14,2 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 13,4 12,9 12,8 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 15,7 16,9 15,8 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,9 93,5 100,0 94,2 90,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 708 5 690 6 356 6 897 6 982
Undervisningstimer totalt per elev 66 65 68 68 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no