Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjaler kommune
Kommunenr 1429
Alle grunnskoler med adresse i Fjaler kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,6 39,2 44,0 41,0 48,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 8,9 9,0 9,3 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,5 74,1 92,2 60,6 50,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 11,2 9,1 14,4 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 8,8 9,4 9,5 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,0 12,2 10,9 11,8 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 12,5 11,8 12,9 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 97,4 92,1 97,7 90,9
Lærertimer som gis til undervisning 24 785 26 469 29 286 27 487 32 286
Undervisningstimer totalt per elev 78 81 80 77 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no