Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjaler kommune
Kommunenr 4646
Alle grunnskoler med adresse i Fjaler kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,2 44,0 41,0 48,7 43,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 9,0 9,3 8,3 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,1 92,2 60,6 50,3 47,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 9,1 14,4 15,3 17,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 9,4 9,5 8,4 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 10,9 11,8 10,8 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 11,8 12,9 11,4 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,7 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 92,1 97,7 90,9 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 26 469 29 286 27 487 32 286 28 448
Undervisningstimer totalt per elev 81 80 77 86 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no