Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjærland oppvekstsenter - Avd skule
Fjærlandsfjorden 358
6848 FJÆRLAND
Org.nr 975276082
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,5 3,8 2,6 2,3 2,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 8,3 10,1 10,7 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,0 120,0 71,4 65,7 60,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,6 6,5 13,4 15,4 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 8,5 10,4 11,0 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 8,7 10,4 11,0 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,0 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 152 2 677 1 837 1 596 1 739
Undervisningstimer totalt per elev 98 89 73 69 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no