Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjære ungdomsskole
Bringsværveien 11
4885 GRIMSTAD
Org.nr 994948709
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,2 12,7 12,5 13,0 11,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 12,5 10,9 9,8 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,7 58,8 44,0 38,5 39,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,7 19,2 22,1 23,0 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 16,9 14,7 13,3 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 18,8 17,1 16,3 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 137 7 496 7 353 7 666 6 640
Undervisningstimer totalt per elev 59 52 60 67 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no